Εκδήλωση λήξης της σχολικής χρονιάς Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

με τη συμμετοχή της National Geographic Learning